हा लेख भारताच्या पश्चिम बंगाल राज्यातील पुरुलिया शहराविषयी आहे. पुरुलिया जिल्ह्यावरील लेख येथे आहे - पुरुलिया जिल्हा.

पुरुलिया भारतातील पश्चिम बंगाल राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर पुरुलिया जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.