दापोरिजो भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे. २००१ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १५,४६८ होती.

हे शहर अपर सुबांसिरी जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.

हे सुद्धा पहासंपादन करा