पूर्व इम्फाल जिल्हा

पूर्व इम्फाल जिल्हा भारतातील मणिपुर राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र पोरोम्पाट येथे आहे.

तालुकेसंपादन करा