गया जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बिहार राज्यातील गया जिल्ह्याविषयी आहे. गया शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

गया हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र गया येथे आहे.

बाह्य दुवे

संपादन