एर्नाकुलम जिल्हा

भारताव्या केरळ राज्यातील एक जिल्हा.

अर्नाकुलम जिल्हा किंवा एर्नाकुळम हा भारताच्या केरळ राज्यातील एक जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र कक्कनाड येथे आहे.

कोचीन शहर या जिल्ह्यात आहे.

इतर पर्यटन स्थळे संपादन


चतुःसीमा संपादन

तालुके संपादन