कक्कनाड भारताच्या केरळ राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर एर्नाकुलम जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.