मलयट्टूर भारताच्या केरळ राज्यातील एर्नाकुलम जिल्ह्यात असलेले छोटे गाव आहे.