कळ्ळील हे भारतातील केरळ राज्याच्या एर्नाकुलम जिल्ह्यात असलेले एक गाव आहे. हे तेथील जैन मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे.