अंगमाली

(अंगमली या पानावरून पुनर्निर्देशित)

अंगमली भारताच्या केरळ राज्यातील एर्नाकुलम जिल्ह्यात असलेले छोटे शहर आहे. हे कोची शहराजवळ आहे.