बक्सर जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बिहार राज्यातील बक्सर जिल्ह्याविषयी आहे. बक्सर शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

बक्सर हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र बक्सर येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन

तालुके संपादन