सुंदरगढ भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर सुंदरगढ जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.