कपुरथला जिल्हा

भारताच्या पंजाब राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख कपुरथला जिल्ह्याविषयी आहे. कपुरथला शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

कपुरथला हा भारताच्या पंजाब राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र कपुरथला येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा