कपुरथला जिल्हा

भारताच्या पंजाब राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख कपुरथला जिल्ह्याविषयी आहे. कपुरथला शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

कपुरथला हा भारताच्या पंजाब राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र कपुरथला येथे आहे.

२०११च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ८,१५,१६८ इतकी होती. हा जिल्हा दोन विलग भागांमध्ये असून पंजामधील वस्ती आणि आकाराच्या मानाने सगळ्यात लहान जिल्ह्यांपैकी एक आहे.

चतुःसीमा संपादन

तालुके संपादन