हा लेख बलरामपूर जिल्ह्याविषयी आहे. बलरामपूर शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

बलरामपूर जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र बलरामपूर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा