इडुक्की जिल्हा

भारताव्या केरळ राज्यातील एक जिल्हा.

इडुक्की जिल्हा हा भारताच्या केरळ राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र पैनाव येथे आहे.

या जिल्ह्याची रचना २६ जानेवारी, १९७२ रोजी झाली होती.

२०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ११,०८,९७४ इतकी होती.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा