गाझियाबाद जिल्हा

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख गाझियाबाद जिल्ह्याविषयी आहे. गाझियाबाद शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

गाझियाबाद जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्याचा जिल्हा

२८° ४०′ ००.१२″ N, ७७° २५′ ५९.८८″ E

देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश

गाझियाबाद जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र गाझियाबाद येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा