गाझियाबाद जिल्हा

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख गाझियाबाद जिल्ह्याविषयी आहे. गाझियाबाद शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

गाझियाबाद जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्यातील जिल्हा
गाझियाबाद जिल्हा चे स्थान
गाझियाबाद जिल्हा चे स्थान
उत्तर प्रदेश मधील स्थान
देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश
 - एकूण रुपांतरण त्रूटी: किंमत हवी

गाझियाबाद जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र गाझियाबाद येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन करा

तालुके संपादन करा