गोपालगंज जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बिहार राज्यातील गोपालगंज जिल्ह्याविषयी आहे. गोपालगंज शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

गोपालगंज हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र गोपालगंज येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा