पश्चिम इंफाळ जिल्हा

(पश्चिम इम्फाल जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पश्चिम इम्फाल जिल्हा भारतातील मणिपुर राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र लाम्फेलपाट येथे आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ५,१७,९९२ इतकी होती.

चतुःसीमासंपादन करा