पश्चिम इम्फाल जिल्हा

पश्चिम इम्फाल जिल्हा भारतातील मणिपुर राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र लाम्फेलपाट येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा