लाम्फेलपाट

मणिपूरमधील शहर, भारत

लाम्फेलपाट हे भारताच्या मणिपुर राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर पश्चिम इम्फाल जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.