पश्चिम त्रिपुरा जिल्हा

पश्चिम त्रिपुरा जिल्हा हा भारताच्या त्रिपुरा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र अगरतला येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा