बैतुल जिल्हा

भारतातील मध्य प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा
(बेतुल जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हा लेख बेतुल जिल्ह्याविषयी आहे. बेतुल शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

बेतुल जिल्हा भारतातील मध्य प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १५,७५,३६२ इतकी होती.

चतुःसीमा संपादन