जहानाबाद जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बिहार राज्यातील जहानाबाद जिल्ह्याविषयी आहे. जहानाबाद शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

जहानाबाद हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र जहानाबाद येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन

तालुके संपादन