बाराबंकी भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर बाराबंकी जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.