पूर्व सियांग जिल्हा

भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातील जिल्हा.

पूर्व सियांग जिल्हा हा भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

  ?पूर्व सियांग

अरुणाचल प्रदेश • भारत
—  जिल्हा  —
Map

२८° ०४′ ००.१२″ N, ९५° १९′ ५९.८८″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
क्षेत्रफळ
उंची
४,००५ चौ. किमी‡[›]
• १५५ मी
मुख्यालय पासीघाट
लोकसंख्या
घनता
८७,३९७ (इ.स. २००१)
• २१.८३/किमी
आयएसओ संक्षिप्त नाव IN-AR-ES
संकेतस्थळ: एनआयसी संकेतस्थळ
^ ‡: संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश चीनच्या मते त्यांचा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र पासीघाट येथे आहे.

जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ ४,००५ कि.मी. (१,५४६ मैल) असून इ.स. २००१ च्या जनगणनेनुसार येथे ८७,४३० व्यक्ती राहतात.

चतुःसीमा संपादन