बारपेटा भारताच्या आसाम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर बारपेटा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.