नवदा भारताच्या बिहार राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर नवदा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.