केओन्झार भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर केओन्झार जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.