आझमगढ

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर.

आझमगढ भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर आझमगढ जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.