अमरेली

भारताच्या गुजरात राज्यातील शहर

अमरेली हे भारताच्या गुजरात राज्यातील सौराष्ट्र भागातील एक शहर आहे. हे अमरेली जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण आहे.