नर्नौल भारताच्या हरियाणा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर महेन्द्रगढ जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.