पलामु हा भारताच्या झारखंड राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र डाल्टनगंज येथे आहे.

याची रचना १८९२ साली झाली होती.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा