हा लेख बिहार राज्यातील दरभंगा जिल्ह्याविषयी आहे. दरभंगा शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

दरभंगा हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र दरभंगा येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन