कण्णुर भारताच्या केरळ राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर कण्णुर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.