धुब्री भारताच्या आसाम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर धुब्री जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.