जाजपूर जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.
(जाजपुर जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

जाजपुर जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र पानीकोइली येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा