अमेरिकेच्या काउंट्यांची यादी

Disambig-dark.svg

अमेरिकेच्या पन्नास राज्यांची ३,००७ काउंट्यांमध्ये प्रशासकीय विभगाणी केलेली आहे. याशिवाय १३६ काउंटीस्तराचे प्रशासकीय विभाग आहेत.[१][२] पन्नासपैकी ४४ राज्ये पूर्णतः काउंट्यांमध्ये विभागलेली आहेत. लुईझियानामध्ये काउंट्या नसून ६४ पॅरिश आहेत. अलास्कामध्ये १९ बोरो आणि ११ विरळ वस्तीचे विभाग आहेत. व्हर्जिनियामध्ये ९५ काउंट्या आणि ३८ स्वतंत्र शहरे आहेत. मेरीलँड, मिसूरी आणि नेव्हाडामध्ये प्रत्येकी एक स्वतंत्र शहर आहे आणि इतर प्रदेश काउंट्यांमध्ये विभागलेला आहे.

अमेरिकेतील ३,१४३ काउंट्यांचा नकाशा.

डेलावेरमध्ये फक्त तीन तर टेक्सासमध्ये २५४ काउंट्या आहेत.

यादीसंपादन करा

अमेरिकेच्या ३,२४३ काउंटी आणि तत्सम विभागांची यादी[a]

अलाबामासंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  अलाबामा ऑटॉगा ५५,८६९ माँटगोमरी महानगर
बाल्डविन २२३,२३४ डॅफ्ने-फेरहोप-फोली महानगर
बार्बर २४,६८६
बिब २२,३९४ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
ब्लाउंट ५७,८२६ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
बुलक १०,१०१
बटलर १९,४४८
कॅलहून ११३,६०५ ॲनिस्टन-ऑक्सफर्ड-जॅक्सनव्हिल महानगर
चँबर्स ३३,२५४ व्हॅली (अलाबामा) नगरक्षेत्र
चेरोकी २६,१९६
चिल्टन ४४,४२८ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
चॉक्टॉ १२,५८९
क्लार्क २३,६२२
क्ले १३,२३५
क्लेबर्न १४,९१०
कॉफी ५२,३४२ एंटरप्राइझ (अलाबामा) नगरक्षेत्र
कोल्बर्ट ५५,२४१ फ्लोरेन्स-मसल शोल्स महानगर
कोनेकुह १२,०६७
कूसा १०,६६३ टॅलाडेगा-सिलाकॉगा नगरक्षेत्र
कोव्हिंग्टन ३७,०४९
क्रेनशॉ १३,७७२
कलमन ८३,७६८ कलमन नगरक्षेत्र
डेल ४९,१७२ ओझार्क (अलाबामा) नगरक्षेत्र
डॅलस ३७,१९६ सेल्मा (अलाबामा) नगरक्षेत्र
डिकॅब ७१,५१३
एल्मोर ८१,२०९ माँटगोमरी, अलाबामा महानगर
एस्कँबिया ३६,६३३
इटोवाह १०२,२६८ गॅड्सडेन (अलाबामा) महानगर
फॅयेट १६,३०२
फ्रँकलिन ३१,३६२
जिनिव्हा २६,२७१ डोथान महानगर
ग्रीन ८,१११
हेल १४,६५१ टस्कालूसा महानगर
हेन्री १७,२०५ डोथान महानगर
ह्युस्टन १०५,८८२ डोथान महानगर
जॅक्सन ५१,६२६ स्कॉट्सबोरो नगरक्षेत्र
जेफरसन ६५८,५७३ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
लमार १३,८०५
लॉडरडेल ९२,७२९ फ्लोरेन्स-मसल शोल्स महानगर
लॉरेन्स ३२,९२४ डिकॅटर, अलाबामा महानगर
ली १६४,५४२ ऑबर्न-ओपेलिका महानगर
लाइमस्टोन ९८,९१५ हंट्सव्हिल महानगर
लाउंडेस ९,७२६ माँटगोमरी महानगर
मेकन १८,०६८
मॅडिसन ३७२,९०९ हंट्सव्हिल महानगर
मॅरेंगो १८,८६३
मॅरियन २९,७०९
मार्शल ९६,७७४ आल्बर्टव्हिल नगरक्षेत्र
मोबील ४१३,२१० मोबील (अलाबामा) महानगर
मन्रो २०,७३३
माँटगोमरी २२६,४८६ माँटगोमरी महानगर
मॉर्गन ११९,६७९ डिकॅटर (अलाबामा) महानगर
पेरी ८,९२३
पिकेन्स १९,९३० टस्कालूसा महानगर
पाइक ३३,११४ ट्रॉय (अलाबामा) नगरक्षेत्र
रँडोल्फ २२,७२२
रसेल ५७,९६१ कोलंबस, जॉर्जिया-अलाबामा महानगर
सेंट क्लेर ८९,५१२ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
शेल्बी २१७,७०२ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
सम्टर १२,४२७
टॅलाडेगा ७९,९७८ टॅलाडेगा-सिलॅकॉगा नगरक्षेत्र
टॅलापूसा ४०,३६७
टस्कालूसा २०९,३५५ टस्कालूसा, महानगर
वॉकर ६३,५२१ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
वॉशिंग्टन १६,३२६
विल्कॉक्स १०,३७३
विन्स्टन २३,६२९

अलास्कासंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  अलास्का ॲल्युशियन्स ईस्ट बोरो[b] ३,३३७
ॲल्युशियन्स वेस्ट वस्ती[c] ५,६३४
अँकोरेज, अलास्का[b][d] २८८,००० अँकोरेज महानगर
बेथेल वस्ती[c] १८,३८६
ब्रिस्टल बे बोरो[b] ८३६
चुगाच वस्ती[c] ६,७३४
कॉपर रिव्हर वस्ती[c] २,७६४
डेनाली बोरो[b] २,०९७
डिलिंगहॅम वस्ती[c] ४,९१६
फेरबँक्स नॉर्थ स्टार बोरो[b] ९६,८४९ फेरबँक्स महानगर
हैन्स बोरो[b] २,५३०
हूनाह-अँगून वस्ती[c] २,१४८
जुनू बोरो[b][e] ३१,९७४ जूनू नगरक्षेत्र
केनाई पेनिन्सुला बोरो[b] ५८,७०८
केचिकान गेटवे बोरो[b] १३,९०१ केचिकान नगरक्षेत्र
कोडियाक आयलंड बोरो[b] १२,९९८
कुस्लीव्हाक वस्ती[c] ८,३१४
लेक अँड पेनिन्सुला बोरो[b] १,५९२
माटानुस्का-सस्टिना बोरो[b] १०८,३१७ अँकोरेज महानगर
नोम वस्ती[c] १०,००४
नॉर्थ स्लोप बोरो[b] ९,८३२
नॉर्थवेस्ट आर्क्टिक बोरो[b] ७,६२१
पीटर्सबर्ग बोरो[b][f] ३,२६६
प्रिन्स ऑफ वेल्स-हायडर वस्ती[c] ६,२०३
सिटका बोरो[b][g] ८,४९३
स्कॅगवे[b] १,१८३
साउथईस्ट फेरबँक्स वस्ती[c] ६,८९३
रँजेल[b] २,५०२
याकुटाट[b][h] ५७९
युकॉन-कोयुकुक वस्ती[c] ५,२३०

अमेरिकन सामोआसंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  अमेरिकन सामोआ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट[३] २३,०३०
मनुआ[३] १,१४३
रोझ एटॉल[३]
स्वैन्स आयलंड[३] १७
वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट[३] ३१,३२९

ॲरिझोनासंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  ॲरिझोना अपाचे ७१,८८७
कोचिसे १२५,९२२ सियेरा व्हिस्टा-डग्लस महानगर
कोकोनिनो १४३,४७६ फ्लॅगस्टाफ (ॲरिझोना) महानगर
गिला ५४,०१८ पेसन (ॲरिझोना) नगरक्षेत्र
ग्रॅहॅम ३८,८३७ सॅफर्ड (ॲरिझोना) नगरक्षेत्र
ग्रीनली ९,४९८
ला पाझ २१,१०८
मॅरिकोपा ४,४८५,४१४ फीनिक्स-मेसा-स्कॉट्सडेल महानगर
मोहावे २१२,१८१ लेक हवासू सिटी-किंगमन महानगर
नवाहो ११०,९२४ शो लो नगरक्षेत्र
पिमा १,०४७,२७९ तुसॉन महानगर
पिनाल ४६२,७८९ फीनिक्स-मेसा-स्कॉट्सडेल महानगर
सांता क्रुझ ४६,४९८ नोगालेस नगरक्षेत्र
यावापाई २३५,०९९ प्रेस्कॉट (ॲरिझोना) महानगर
युमा २१३,७८७ युमा महानगर

आर्कान्सासंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  आर्कान्सा आर्कान्सा १७,४८६
ॲशली १९,६५७
बॅक्स्टर ४१,९३२ माउंटन होम (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
बेंटन २७९,१४१ फेटव्हिल-स्प्रिंगडेल-रॉजर्स महानगर
बून ३७,४३२ हॅरिसन (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
ब्रॅडली १०,७६३
कॅलहून ५,१८९ कॅम्डेन (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
कॅरॉल २८,३८०
चिकॉट १०,११८
क्लार्क २२,३२० आर्काडेल्फिया नगरक्षेत्र
क्ले १४,५५१
क्लेबर्न २४,९१९
क्लीव्हलँड ७,९५६ पाइन ब्लफ (आर्कान्सा) महानगर
कोलंबिया २३,४५७ मॅग्नोलिया (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
कॉनवे २०,८४६
क्रेगहेड ११०,३३२ जोन्सबोरो (आर्कान्सा) महानगर
क्रॉफर्ड ६३,२५७ फोर्ट स्मिथ (आर्कान्सा-ओक्लोहोमा) महानगर
क्रिटेन्डेन ४७,९५५ मेम्फिस (टेनेसी) महानगर
क्रॉस १६,४१९
डॅलस ७,००९
डेशा ११,३६१
ड्रू १८,२१९
फॉकनर १२६,००७ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे महानगर
फ्रँकलिन १७,७१५
फुलट्न १२,४७७
गारलँड ९९,३८६ हॉट स्प्रिंग्ज (आर्कान्सा) महानगर
ग्रँट १८,२६५ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे (आर्कान्सा) महानगर
ग्रीन ४५,३२५ पॅरागूल्ड नगरक्षेत्र
हेम्पस्टेड २१,५३२
हॉट स्प्रिंग ३३,७७१ माल्व्हर्न नगरक्षेत्र
हॉवर्ड १३,२०२
इंडिपेंडन्स ३७,८२५ बेट्सव्हिल (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
इझ्झार्ड १३,६२९
जॅक्सन १६,७१९
जेफरसन ६६,८२४ पाइन ब्लफ (आर्कान्सा) महानगर
जॉन्सन २६,५७८
लाफियेट ६,६२४
लॉरेन्स १६,४०६
ली ८,८५७
लिंकन १३,०२४ पाइन ब्लफ (आर्कान्सा) महानगर
लिटल रिव्हर १२,२५९ टेक्सार्काना महानगर
लोगन २१,४६६
लोनोके ७३,३०९ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे (आर्कान्सा) महानगर
मॅडिसन १६,५७६ फेटव्हिल-स्प्रिंगडेल-रॉजर्स महानगर
मॅरियन १६,६९४
मिलर ४३,२५७ टेक्सार्काना महानगर
मिसिसिपी ४०,६५१ ब्लाइथव्हिल (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
मन्रो ६,७०१
माँटगोमरी ८,९८६
नेव्हाडा ८,२५२
न्यूटन ७,७५३ हॅरिसन (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
वाशिटा २३,३८२ कॅम्डेन (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
पेरी १०,४५५ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे (आर्कान्सा) महानगर
फिलिप्स १७,७८२ हेलेना-वेस्ट हेलेना नगरक्षेत्र
पाइक १०,७१८
पॉइन्सेट २३,५२८ जोन्सबोरो (आर्कान्सा) महानगर
पोक १९,९६४
पोप ६४,०७२ रसेलव्हिल (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
प्रेरी ८,०६२
पुलास्की ३९१,९११ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे (आर्कान्सा) महानगर
रँडोल्फ १७,९५८
सेंट फ्रांसिस २४,९९४ फॉरेस्ट सिटी (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
सेलीन १२२,४३७ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे (आर्कान्सा) महानगर
स्कॉट १०,२८१
सियर्सी ७,८८१
सेबास्टियन १२७,८२७ फोर्ट स्मिथ (आर्कान्सा-ओक्लाहोमा) महानगर
सेव्हियेर १७,००७
शार्प १७,४४२
स्टोन १२,५०६
युनियन ३८,६८२ एल डोराडो (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
व्हॅन ब्युरेन १६,५४५
वॉशिंग्टन २३९,१८७ फेटव्हिल-स्प्रिंगडेल-रॉजर्स महानगर
व्हाइट ७८,७५३ सियर्सी (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
वूडरफ ६,३२०
येल २१,३४१ रसेलव्हिल (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र

कॅलिफोर्नियासंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  कॅलिफोर्निया अलामीडा ओकलंड १,६७१,३२९ सान फ्रांसिस्को-ओकलंड-हेवर्ड महानगर
आल्पाइन मार्कलीव्हिल १,१२९
आमाडोर जॅक्सन ३९,७५२
ब्यूट ओरोव्हिल २१९,१८६ चिको (कॅलिफोर्निया) महानगर
कॅलाव्हेरास सान अँड्रियास ४५,९०५
कोलुसा कोलुसा २१,५४७
काँत्रा कॉस्टा मार्टिनेझ १,१५३,५२६ सान फ्रांसिस्को-ओकलंड-हेवार्ड महानगर
देल नॉर्ते क्रेसेंट सिटी २७,८१२ क्रेसेंट सिटी (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
एल डोराडो प्लेसरव्हिल १९२,८४३ साक्रामेंटो–रोझव्हिल–आर्डेन-आर्केड महानगर
फ्रेस्नो फ्रेस्नो ९९९,१०१ फ्रेस्नो (कॅलिफोर्निया) महानगर
ग्लेन विलोझ २८,३९३
हंबोल्ट युरेका १३५,५५८ युरेका-आर्काटा-फोर्चुना नगरक्षेत्र
इंपीरियल एल सेंत्रो १८१,२१५ एल सेंत्रो (कॅलिफोर्निया) महानगर
इन्यो इंडिपेंडन्स १८,०३९
कार्न बेकर्सफील्ड ९००,२०२ बेकर्सफीलड (कॅलिफोर्निया) महानगर
किंग्स हॅनफोर्ड १५२,९४० हॅनफर्ड-कोरोकोरान महानगर
लेक लेकपोर्ट ६४,३८६ क्लियरलेक (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
लॅसेन सुझनव्हिल ३०,५७३ सुझानव्हिल (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
लॉस एंजेलस लॉस एंजेलस १०,०३९,१०७ लॉस एंजेलस-लाँग बीच-अॅनाहाइम महानगर
मडेरा मडेरा १५७,३२७ मडेरा (कॅलिफोर्निया) महानगर
मरिन सान रफायेल २५८,८२६ सान फ्रांसिस्को-ओकलंड-हेवार्ड महानगर
मॅरिपोसा मॅरिपोसा १७,२०३
मेंडोचिनो युकियाह ८६,७४९ युकिया (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
मर्सेड मर्सेड २७७,६८० मर्सेड (कॅलिफोर्निया) महानगर
मॉडॉक अल्टुरास ८,८४१
मोनो ब्रिजपोर्ट १४,४४४
माँटेरे सलिनास ४३४,०६१ सलिनास (कॅलिफोर्निया) महानगर
नॅपा नॅपा १३७,७४४ नॅपा (कॅलिफोर्निया) महानगर
नेव्हाडा नेव्हाडा सिटी ९९,७५५ ट्रकी-ग्रास व्हॅली नगरक्षेत्र
ऑरेंज सांता अॅना ३,१७५,६९२ लॉस एंजेलस-लाँग बीच-अॅनाहाइम महानगर
प्लेसर ऑबर्न ३९८,३२९ साक्रामेंटो–रोझव्हिल–आर्डेन-आर्केड महानगर
प्लुमास क्विन्सी १८,८०७
रिव्हरसाइड रिव्हरसाइड २,४७०,५४६ रिव्हरसाइड-सान बर्नार्डिनो-ऑन्टॅरियो (कॅलिफोर्निया) महानगर
साक्रामेंटो साक्रामेंटो १,५५२,०५८ साक्रामेंटो–रोझव्हिल–आर्डेन-आर्केड महानगर
सान बेनितो हॉलिस्टर ६२,८०८ सान होजे-सनीव्हेल-सांता क्लारा महानगर
सान बर्नार्डिनो सान बर्नार्डिनो २,१८०,०८५ रिव्हरसाइड-सान बर्नार्डिनो-ऑन्टॅरियो (कॅलिफोर्निया) महानगर
सान डियेगो सान डियेगो ३,३३८,३३० सान डियेगो-कार्ल्सबाड (कॅलिफोर्निया) महानगर
सान फ्रांसिस्को[i] सान फ्रांसिस्को ८८१,५४९ सान फ्रांसिस्को-ओकलंड-हेवार्ड महानगर
सान वाकिन स्टॉक्टन ७६२,१४८ स्टॉक्टन-लोडी (कॅलिफोर्निया) महानगर
सान लुइस ओबिस्पो सान लुइस ओबिस्पो २८३,१११ सान लुइस ओबिस्पो-पासो रोब्लेस-अर्रोयो ग्रँड महानगर
सान मटेओ रेडवूड सिटी ७६६,५७३ सान फ्रांसिस्को-ओकलंड-हेवार्ड महानगर
सांता बार्बरा सांता बार्बरा ४४६,४९९ सांता मरिया-सांता बार्बरा (कॅलिफोर्निया) महानगर
सांता क्लारा सान होजे १,९२७,८५२ सान होजे-सनीव्हेल-सांता क्लारा महानगर
सांता क्रुझ सांता क्रुझ २७३,२१३ सांता क्रुझ-वॉट्सनव्हिल (कॅलिफोर्निया) महानगर
शास्ता रेडिंग १८०,०८० रेडिंग (कॅलिफोर्निया) महानगर
सियेरा डाउनीव्हिल ३,००५
सिस्कियू इरेका ४३,५३९
सोलानो फेरफील्ड ४४७,६४३ व्हलेहो-फेरफील्ड (कॅलिफोर्निया) महानगर
सोनोमा सांता रोसा ४९४,३३६ सांता रोसा (कॅलिफोर्निया) महानगर
स्टानिस्लॉस मॉडेस्टो ५५०,६६० मोडेस्टो (कॅलिफोर्निया) महानगर
सटर युबा सिटी ९६,९७१ युबा सिटी (कॅलिफोर्निया) महानगर
टेहामा रेड ब्लफ ६५,०८४ रेड ब्लफ (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
ट्रिनिटी वीवरव्हिल १२,२८५
टुलारे व्हिसालिया ४६६,१९५ व्हिसालिया-पोर्टरव्हिल (कॅलिफोर्निया) महानगर
टुओलुम्ने सोनोरा ५४,४७८ सोनोरा (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
व्हेंचुरा व्हेंचुरा ८४६,००६ ऑक्सनार्ड-थाउझंड ओक्स-व्हेंचुरा महानगर
योलो वूडलँड २२०,५०० साक्रामेंटो–रोझव्हिल–आर्डेन-आर्केड महानगर
युबा मॅरिसव्हिल ७८,६६८ युबा सिटी (कॅलिफोर्निया) महानगर

कॉलोराडोसंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  कॉलोराडो ॲडम्स ब्रायटन ५१७,४२१ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
अलामोसा अलामोसा १६,२३३
अरापाहो लिटलटन ६५६,५९० डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
आर्चुलेटा पगोसा स्प्रिंग्ज १४,०२९
बाका स्प्रिंगफील्ड ३,५८१
बेंट लास ॲनिमास ५,५७७
बोल्डर बोल्डर ३२६,१९६ बोल्डर (कॉलोराडो) महानगर
ब्रूमफील्ड[j] ब्रूमफील्ड ७०,४६५ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
शेफी सलायडा २०,३५६
शायान शायान वेल्स १,८३१
क्लियर क्रीक जॉर्जटाउन ९,७०० डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
कोनेहोस कोनेहोस ८,२०५
कॉस्टिया सान लुइस ३,८८७
क्राउली ओर्डवे ६,०६१
कस्टर वेस्टक्लिफ ५,०६८
डेल्टा डेल्टा ३१,१६२
डेन्व्हर[k] डेन्व्हर ७२७,२११ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
डोलोरेस डव्ह क्रीक २,०५५
डग्लस कॅसल रॉक ३५१,१५४ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
ईगल एडवर्ड्स ५५,१२७ एडवर्ड्स (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
एल्बर्ट एलिझाबेथ २६,७२९ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
एल पासो कॉलोराडो स्प्रिंग्ज ७२०,४०३ कॉलोराडो स्प्रिंग्ज महानगर
फ्रीमाँट कॅन्यन सिटी ४७,८३९ कॅन्यन सिटी (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
गारफील्ड ग्लेनवूड स्प्रिंग्ज ६०,०६१ ग्लेनवूड स्प्रिंग्ज (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
गिलपिन सेंट्रल सिटी ६,२४३ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
ग्रँड हॉट सल्फर स्प्रिंग्ज १५,७३४
गनिसन गनिसन १७,४६२
हिन्सडेल लेक सिटी ८२०
हुएर्फानो वाल्सेनबर्ग ६,८९७
जॅक्सन वॉल्डेन १,३९२
जेफरसन गोल्डन ५,८२,८८१ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
कायोवा ईड्स १,४०६
किट कार्सन बर्लिंग्टन ७,०९७
लेक लेडव्हिल ८,१२७
ला प्लाटा ड्युरँगो ५६,२२१ ड्युरँगो (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
लारिमर फोर्ट कॉलिन्स ३५६,८९९ फोर्ट कॉलिन्स महानगर
लास ॲनिमास ट्रिनिडाड १४,५०६
लिंकन ह्युगो ५,७०१
लोगन स्टर्लिंग २२,४०९ स्टर्लिंग (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
मेसा ग्रँड जंक्शन १५४,२१० ग्रँड जंक्शन महानगर
मिनरल क्रीड ७६९
मॉफॅट क्रेग १३,२८३ क्रेग (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
माँटेझुमा कोर्टेझ २६,१८३
माँट्रोझ माँट्रोझ ४२,७५८ माँट्रोझ (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
मॉर्गन फोर्ट मॉर्गन २९,०६८ फोर्ट मॉर्गन (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
ओटेरो ला हंटा १८,२७८
यूरे यूरे ४,९५२
पार्क फेरप्ले १८,८४५ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
फिलिप्स होलियोक ४,२६५
पिटकिन ॲस्पेन १७,७६७ ग्लेनवूड स्प्रिंग्ज (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
प्राउअर्स लमार १२,१७२
पेब्लो पेब्लो १६८,४२४ पेब्लो (कॉलोराडो) महानगर
रियो ब्लांको मीकर ६,३२४
रियो ग्रँड डेल नॉर्टे ११,२६७
रूट स्टीमबोट स्प्रिंग्ज २५,६३८ स्टीमबोट स्प्रिंग्ज (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
साग्वाश साग्वाश ६,८२४
सान हुआन सिल्व्हर्टन ७२८
सान मिगेल टेल्युराइड ८,१७९
सेजविक जुल्सबर्ग २,२४८
समिट ब्रेकेनरिज ३१,०११ ब्रेकेनरिज (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
टेलर क्रिपल क्रीक २५,३८८ कॉलोराडो स्प्रिंग्ज महानगर
वॉशिंग्टन एक्रन ४,९०८
वेल्ड ग्रीली ३२४,४९२ ग्रीली (कॉलोराडो) महानगर
युमा रे १०,०१९

कनेटिकटसंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  कनेटिकट फेरफील्ड[l] ब्रिजपोर्ट ९४३,३३२ ब्रिजपोर्ट-स्टॅमफर्ड-नॉरवॉक महानगर
हार्टफर्ड[l] हार्टफर्ड ८९१,७२० हार्टफर्ड-ईस्ट हार्टफर्ड-मिडलटाउन महानगर
लिचफील्ड[l] लिचफील्ड १८०,३३३ टॉरिंग्टन (कनेटिकट) नगरक्षेत्र
मिडलसेक्स[l] मिडलटाउन १६२,४३६ हार्टफर्ड-ईस्ट हार्टफर्ड-मिडलटाउन महानगर
न्यू हेवन[l] न्यू हेवन ८५४,७५७ न्यू हेवन-मिलफोर्ड महानगर
न्यू लंडन[l] न्यू लंडन २६५,२०६ नॉरविच-न्यू लंडन (कनेटिकट) महानगर
टोलँड[l] रॉकव्हिल १५०,७२१ हार्टफर्ड-ईस्ट हार्टफर्ड-मिडलटाउन महानगर
विंडम[l] विल्मँटिक आणि पटनम ११६,७८२ वूस्टर (मॅसेच्युसेट्स-कनेटिकट) महानगर

डेलावेरसंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  डेलावेर केंट डोव्हर १८०,७८६ डोव्हर (डेलावेर) महानगर
न्यू कॅसल विल्मिंग्टन ५५८,७५३ फिलाडेल्फिया-कॅम्डेन-विल्मिंग्टन महानगर
ससेक्स जॉर्जटाउन २३४,२२५ सॅलिसबरी (मेरीलँड-डेलावेर) महानगर

वॉशिंग्टन डी.सी.संपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  वॉशिंग्टन डी.सी. डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया[m] ७०५,७४९ वॉशिंग्टन-आर्लिंग्टन-अलेक्झांड्रिया महानगर

फ्लोरिडासंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  फ्लोरिडा अलाचुआ २६९,०४३ गेन्सव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
बेकर २९,२१० जॅक्सनव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
बे १७४,७०५ पनाा सिटी (फ्लोरिडा) महानगर
ब्रॅडफर्ड २८,२०१
ब्रेव्हर्ड ६०१,९४२ पाम बे-मेलबर्न-टायटसव्हिल महानगर
ब्रॉवर्ड १,९५२,७७८ मायामी-फोर्ट लॉडरडेल-वेस्ट पाम बीच महानगर
कॅलहून १४,१०५
शार्लट १८८,९१० पंटा गोर्डा (फ्लोरिडा) महानगर
सिट्रस १४९,६५७ होमोसासा स्प्रिंग्ज (फ्लोरिडा) महानगर
क्ले २१९,२५२ जॅक्सनव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
कॉलियर ३८४,९०२ नेपल्स-इम्मोकेली-मार्को आयलंड महानगर
कोलंबिया ७१,६८६ लेक सिटी (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
डिसोटो ३८,००१ आर्केडिया (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
डिक्सी १६,८२६
डुव्हाल ९५७,७५५ जॅक्सनव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
एस्कँबिया ३१८,३१६ पेन्साकोला-फेरी पास-ब्रेंट महानगर
फ्लॅगलर ११५,०८१ डेल्टोना-डेटोना बीच-ओर्मोंड बीच महानगर
फ्रँकलिन १२,१२५
गॅड्सडेन ४५,६६० टॅलाहासी (फ्लोरिडा) महानगर
गिलक्रिस्ट १८,५८२ गेन्सव्हिल महानगर
ग्लेड्स १३,८११
गल्फ १३,६३९ पनामा सिटी (फ्लोरिडा) महानगर
हॅमिल्टन १४,४२८
हार्डी २६,९३७ वॉचुला (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
हेंड्री ४२,०२२ क्लुइस्टन (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
हर्नान्डो १९३,९२० टॅम्पा-सेंट पीटर्सबर्ग-क्लियरवॉटर महानगर
हायलँड्स १०६,२२१ सीब्रिंग (फ्लोरिडा) महानगर
हिल्सबोरो १,४७१,९६८ टॅम्पा-सेंट पीटर्सबर्ग-क्लियरवॉटर महानगर
होम्स १९,६१७
इंडियन रिव्हर १५९,९२३ सेबास्टियन-व्हेरो बीच महानगर
जॅक्सन ४६,४१४
जेफरसन १४,२४६ टॅलाहासी (फ्लोरिडा) महानगर
लाफियेट ८,४२२
लेक ३६७,११८ ओरलँडो-किसिमी-सॅनफर्ड महानगर
ली ७७०,५७७ कोप कॉरल-फोर्ट मायर्स महानगर
लिऑन २९३,५८२ टॅलाहासी (फ्लोरिडा) महानगर
लेव्ही ४१,५०३
लिबर्टी ८,३५४
मॅडिसन १८,४९३
मॅनॅटी ४०३,२५३ नॉर्थ पोर्ट-सारासोटा-ब्रॅडेन्टन महानगर
मॅरियन ३६५,५७९ ओकाला (फ्लोरिडा) महानगर
मार्टिन १६१,००० पोर्ट सेंट लुसी महानगर
मायामी-डेड २,७१६,९४० मायामी-फोर्ट लॉडरडेल-वेस्ट पाम बीच, FL महानगर
मन्रो ७४,२२८ की वेस्ट (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
नासाउ ८८,६२५ जॅक्सनव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
ओकालूसा २१०,७३८ क्रेस्टव्ह्यू-फोर्ट वॉल्टन बीच-डेस्टिन महानगर
ओकीचोबी ४२,१६८ ओकीचोबी (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
ऑरेंज १,३९३,४५२ ओरलँडो-किसिमी-सॅनफर्ड महानगर
ओसिओला ३७५,७५१ ओरलँडो-किसिमी-सॅनफर्ड महानगर
पाम बीच १,४९६,७७० मायामी-फोर्ट लॉडरडेल-वेस्ट पाम बीच महानगर
पास्को ५५३,९४७ टॅम्पा-सेंट पीटर्सबर्ग-क्लियरवॉटर महानगर
पिनेलास ९७४,९९६ टॅम्पा-सेंट पीटर्सबर्ग-क्लियरवॉटर महानगर
पोक ७२४,७७७ लेकलँड-विंटर हेवन महानगर
पटनम ७४,५२१ पॅलाट्का (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
सेंट जॉन्स २६४,६७२ जॅक्सनव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
सेंट लुसी ३२८,२९७ पोर्ट सेंट लुसी महानगर
सांता रोसा १८४,३१३ पेन्साकोलासॅक-फेरी पास-ब्रेंट महानगर
सारासोटा ४३३,७४२ नॉर्थ पोर्ट-सारासोटा-ब्रॅडेन्टन महानगर
सेमिनोल ४७१,८२६ ओरलँडो-किसिमी-सॅनफर्ड महानगर
सम्टर १३२,४२० द व्हिलेजेस (फ्लोरिडा) महानगर
सुवानी ४४,४१७
टेलर २१,५६९
युनियन १५,२३७
व्होलुसिया ५५३,२८४ डेल्टोना-डेटोना बीच-ओर्मोंड बीच महानगर
वाकुला ३३,७३९ टॅलाहासी (फ्लोरिडा) महानगर
वॉल्टन ७४,०७१ क्रेस्टव्ह्यू-फोर्ट वॉल्टन बीच-डेस्टिन महानगर
वॉशिंग्टन २५,४७३

जॉर्जियासंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  जॉर्जिया ॲपलिंग १८,३८६
ॲटकिन्सन ८,१६५
बेकन ११,१६४
बेकर ३,०३८ आल्बनी (जॉर्जिया) महानगर
बाल्डविन ४४,८९० मिलेजव्हिल (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
बँक्स १९,२३४
बॅरो ८३,२४० अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
बार्टो १०७,७३८ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
बेन हिल १६,७०० फिट्जेराल्ड (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
बेरियेन १९,३९७
बिब १५३,१५९ मेकन (जॉर्जिया) महानगर
ब्लेकली १२,८७३
ब्रँटली १९,१०९ ब्रन्सविक (जॉर्जिया) महानगर
ब्रूक्स १५,४५७ व्हाल्डोस्टा (जॉर्जिया) महानगर
ब्रायन ३९,६२७ सव्हाना (जॉर्जिया) महानगर
बुलॉक ७९,६०८ स्टेट्सबोरो (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
बर्क २२,३८३ ऑगस्टा-रिचमंड काउंटी महानगर
बट्स २४,९३६ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
कॅलहून ६,१८९
कॅम्डेन ५४,६६६ सेंट मेरीझ (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
कॅन्डलर १०,८०३
कॅरॉल ११९,९९२ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
कॅटूसा ६७,५८० चॅटानूगा (टेनेसी-जॉर्जिया) महानगर
चार्ल्टन १३,३९२
चॅटहॅम २८९,४३० सव्हाना (जॉर्जिया) महानगर
चॅटाहूची १०,९०७ कोलंबस (जॉर्जिया-अलाबामा) महानगर
चॅटूगा २४,७८९ समरव्हिल (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
चेरोकी २५८,७७३ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
क्लार्क १२८,३३१ ॲथेन्स-क्लार्क काउंटी (जॉर्जिया) महानगर
क्ले ३,०४५
क्लेटन २९२,२५६ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
क्लिंच ६,६१८
कॉब ७६०,१४१ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
कॉफी ४३,२७३ डग्लस (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
कोल्क्विट ४५,६०० मूल्ट्री (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
कोलंबिया १५६,७१४ ऑगस्टा-रिचमंड काउंटी महानगर
कूक १७,२७०
कोवेटा १४८,५०९ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
क्रॉफर्ड १२,४०४ मेकन (जॉर्जिया) महानगर
क्रिस्प २२,३७२ कोर्डेल (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
डेड १६,११६ चॅटानूगा (टेनेसी-जॉर्जिया) महानगर
डॉसन २६,१०८ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
डिकॅटर २६,४०४ बेनब्रिज (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
डिकॅब ७५९,२९७ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
डॉज २०,६०५
डूली १३,३९०
डोहर्टी ८७,९५६ आल्बनी (जॉर्जिया) महानगर
डग्लस १४६,३४३ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
अर्ली १०,१९०
इकोल्स ४,००६ व्हाल्डोस्टा (जॉर्जिया) महानगर
एफिंगहॅम ६४,२९६ सव्हाना (जॉर्जिया) महानगर
एल्बर्ट १९,१९४
इमॅन्युएल २२,६४६
एव्हन्स १०,६५४
फॅनिन २६,१८८
फॅयेट ११४,४२१ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
फ्लॉइड ९८,४९८ रोम (जॉर्जिया) महानगर
फोरसाइथ २४४,२५२ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
फ्रँकलिन २३,३४९
फुलट्न १,०६३,९३७ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
गिल्मर ३१,३६९
ग्लासकॉक २,९७१
ग्लिन ८५,२९२ ब्रन्सविक (जॉर्जिया) महानगर
गॉर्डन ५७,९६३ कॅलहून (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
ग्रेडी २४,६३३
ग्रीन १८,३२४
ग्विनेट ९३६,२५० अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
हेबरशॅम ४५,३२८ कॉर्नेलिया (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
हॉल २०४,४४१ गेन्सव्हिल (जॉर्जिया) महानगर
हॅन्कॉक ८,४५७ मिलेजव्हिल (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
हॅराल्सन २९,७९२ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
हॅरिस ३५,२३६ कोलंबस (जॉर्जिया-अलाबामा) महानगर
हार्ट २६,२०५
हर्ड ११,९२३ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
हेन्री २३४,५६१ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
ह्युस्टन १५७,८६३ वॉर्नर रॉबिन्स (जॉर्जिया) महानगर
अर्विन ९,४१६
जॅक्सन ७२,९७७ जेफरसन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
जॅस्पर १४,२१९ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
जेफ डेव्हिस १५,११५
जेफरसन १५,३६२
जेन्किन्स ८,६७६
जॉन्सन ९,६४३ डब्लिन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
जोन्स २८,७३५ मेकन (जॉर्जिया) महानगर
लमार १९,०७७ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
लेनियर १०,४२३ व्हाल्डोस्टा (जॉर्जिया) महानगर
लॉरेन्स ४७,५४६ डब्लिन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
ली २९,९९२ आल्बनी (जॉर्जिया) महानगर
लिबर्टी ६१,४३५ हाइन्सव्हिल (जॉर्जिया) महानगर
लिंकन ७,९२१ ऑगस्टा-रिचमंड काउंटी महानगर
लाँग १९,५५९ हाइन्सव्हिल (जॉर्जिया) महानगर
लाउंडेस ११७,४०६ व्हाल्डोस्टा (जॉर्जिया) महानगर
लम्पकिन ३३,६१०
मॅकडफी २१,३१२ ऑगस्टा-रिचमंड काउंटी महानगर
मॅकइन्टॉश १४,३७८ ब्रन्सविक (जॉर्जिया) महानगर
मेकन १२,९४७
मॅडिसन २९,८८० ॲथेन्स-क्लार्क काउंटी (जॉर्जिया) महानगर
मॅरियन ८,३५९ कोलंबस (जॉर्जिया-अलाबामा) महानगर
मेरीवेदर २१,१६७ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
मिलर ५,७१८
मिचेल २१,८६३
मन्रो २७,५७८ मेकन (जॉर्जिया) महानगर
माँटगोमरी ९,१७२ व्हिडालिया (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
मॉर्गन १९,२७६ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
मरे ४०,०९६ डाल्टन (जॉर्जिया) महानगर
मस्कोगी १९५,७६९ कोलंबस (जॉर्जिया-अलाबामा) महानगर
न्यूटन १११,७४४ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
ओकोनी ४०,२८० ॲथेन्स-क्लार्क काउंटी (जॉर्जिया) महानगर
ओगलथॉर्प १५,२५९ ॲथेन्स-क्लार्क काउंटी (जॉर्जिया) महानगर
पॉल्डिंग १६८,६६७ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
पीच २७,५४६ वॉर्नर रॉबिन्स (जॉर्जिया) महानगर
पिकेन्स ३२,५९१ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
पीयर्स १९,४६५ वेक्रॉस (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
पाइक १८,९६२ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
पोक ४२,६१३ सीडरटाउन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
पुलास्की ११,१३७ वॉर्नर रॉबिन्स (जॉर्जिया) महानगर
पटनम २२,११९
क्विटमन २,२९९
रेबन १७,१३७
रँडोल्फ ६,७७८
रिचमंड २०२,५१८ ऑगस्टा-रिचमंड काउंटी महानगर
रॉकडेल ९०,८९६ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
श्ले ५,२५७ अमेरिकस (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
स्क्रेव्हन १३,९६६
सेमिनोल ८,०९०
स्पाल्डिंग ६६,७०३ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
स्टीवन्स २५,९२५ टॉक्कोआ (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
स्ट्युअर्ट ६,६२१
सम्टर २९,५२४ अमेरिकस (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
टॅलबॉट ६,१९५
टॅलियाफेरो १,५३७
टॅटनॉल २५,२८६
टेलर ८,०२०
टेलफेर १५,८६०
टरेल ८,५३१ आल्बनी (जॉर्जिया) महानगर
थॉमस ४४,४५१ थॉमसव्हिल (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
टिफ्ट ४०,६४४ टिफ्टन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
टूंब्स २६,८३० व्हिडालिया (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
टाउन्स १२,०३७
ट्रॉटलेन ६,९०१
ट्रूप ६९,९२२ लाग्रांज (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
टर्नर ७,९८५
ट्विग्स ८,१२० मेकन (जॉर्जिया) महानगर
युनियन २४,५११
अप्सन २६,३२० थॉमस्टन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
वॉकर ६९,७६१ चॅटानूगा (टेनेसी-जॉर्जिया) महानगर
वॉल्टन ९४,५९३ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
वेर ३५,७३४ वेक्रॉस (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
वॉरेन ५,२५४
वॉशिंग्टन २०,३७४
वेन २९,९२७ जेसप (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
वेब्स्टर २,६०७
व्हीलर ७,८५५
व्हाइट ३०,७९८
व्हिटफील्ड १०४,६२८ डाल्टन (जॉर्जिया) महानगर
विल्कॉक्स ८,६३५
विल्क्स ९,७७७
विल्किन्सन ८,९५४
वर्थ २०,२४७ आल्बनी (जॉर्जिया) महानगर

गुआमसंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  गुआम गुआम[४] हेगात्न्या १६२,७४२

हवाईसंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
 हवाई हवाई हायलो २०१,५१३ हायलो (हवाई) नगरक्षेत्र
होनोलुलु[n] होनोलुलु ९७४,५६३ होनोलुलु (हवाई) महानगर
कालावाओ -- ८६ काहुलुइ-वैलुकु-लहैना महानगर
कवाई लिहुए ७२,२९३ कपा (हवाई) नगरक्षेत्र
माउइ वाइलुकु १६७,४१७ काहुलुइ-वैलुकु-लहैना महानगर

आयडाहोसंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  आयडाहो एडा ४८१,५८७ बॉइझी सिटी (आयडाहो) महानगर
ॲडम्स ४,२९४
बॅनॉक ८७,८०८ पोकाटेलो (आयडाहो) महानगर
बेर लेक ६,१२५
बेनेवाह ९,२९८
बिंगहॅम ४६,८११ ब्लॅकफूट (आयडाहो) नगरक्षेत्र
ब्लेन २३,०२१ हेली (आयडाहो) नगरक्षेत्र
बॉइझी ७,८३१ बॉइझी सिटी (आयडाहो) महानगर
बॉनर ४५,७३९ सँडपॉइंट (आयडाहो) नगरक्षेत्र
बॉनिव्हिल ११९,०६२ आयडाहो फॉल्स (आयडाहो) महानगर
बाउंडरी १२,२४५
ब्यूट २,५९७ आयडाहो फॉल्स (आयडाहो) महानगर
कॅमस १,१०६ हेली (आयडाहो) नगरक्षेत्र
कॅन्यन २२९,८४९ बॉइझी सिटी (आयडाहो) महानगर
कॅरिबू ७,१५५
कॅसिया २४,०३० बर्ली (आयडाहो) नगरक्षेत्र
क्लार्क ८४५
क्लियरवॉटर ८,७५६
कस्टर ४,३१५
एल्मोर २७,५११ माउंटन होम (आयडाहो) नगरक्षेत्र
फ्रँकलिन १३,८७६ लोगन (युटा-आयडाहो) महानगर
फ्रीमाँट १३,०९९ रेक्सबर्ग (आयडाहो) नगरक्षेत्र
जेम १८,११२ बॉइझी सिटी (आयडाहो) महानगर
गूडिंग १५,१७९
आयडाहो १६,६६७
जेफरसन २९,८७१ आयडाहो फॉल्स (आयडाहो) महानगर
जेरोम २४,४१२ ट्विन फॉल्स (आयडाहो) नगरक्षेत्र
कूटेनाई १६५,६९७ सूर डालीन (आयडाहो) महानगर
लेटाह ४०,१०८ मॉस्को (आयडाहो) नगरक्षेत्र
लेम्ही ८,०२७
लुइस ३,८३८
लिंकन ५,३६६ हेली (आयडाहो) नगरक्षेत्र
मॅडिसन ३९,९०७ रेक्सबर्ग (आयडाहो) नगरक्षेत्र
मिनिडोका २१,०३९ बर्ली (आयडाहो) नगरक्षेत्र
नेझ पर्स ४०,४०८ लुइस्टन (आयडाहो-वायोमिंग) महानगर
ओनाइडा ४,५३१
ओविही ११,८२३ बॉइझी सिटी (आयडाहो) महानगर
पॅयेट २३,९५१ ऑन्टॅरियो (ओरेगन-आयडाहो) नगरक्षेत्र
पॉवर ७,६८१
शोशोनी १२,८८२
टीटॉन १२,१४२ जॅक्सन (वायोमिंग-आयडाहो) नगरक्षेत्र
ट्विन फॉल्स ८६,८७८ ट्विन फॉल्स (आयडाहो) नगरक्षेत्र
व्हॅली ११,३९२
वॉशिंग्टन १०,१९४

इलिनॉयसंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  इलिनॉय ॲडम्स ६५,४३५ क्विन्सी (इलिनॉय-मिसूरी) नगरक्षेत्र
अलेक्झांडर ५,७६१ केप जिरार्दू (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
बाँड १६,४२६ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
बून ५३,५४४ रॉकफोर्ड (इलिनॉय) महानगर
ब्राउन ६,५७८
ब्युरो ३२,६२८ ऑटावा (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
कॅलहून ४,७३९ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
कॅरॉल १४,३०५
कॅस १२,१४७
शँपेन २०९,६८९ शँपेन-अर्बाना (इलिनॉय) महानगर
क्रिस्चन ३२,३०४ टेलरव्हिल (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
क्लार्क १५,४४१
क्ले १३,१८४
क्लिंटन ३७,५६२ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
कोल्स ५०,६२१ चार्ल्सटन-मॅटून नगरक्षेत्र
कूक ५,१५०,२३३ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
क्रॉफर्ड १८,६६७
कंबरलँड १०,७६६ चार्ल्सटन-मॅटून नगरक्षेत्र
डिकॅब १०४,८९७ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
डि विट १५,६३८ ब्लूमिंग्टन (इलिनॉय) महानगर
डग्लस १९,४६५
दुपेज ९२२,९२१ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
एडगर १७,१६१
एडवर्ड्स ६,३९५
एफिंगहॅम ३४,००८ एफिंगहॅम (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
फॅयेट २१,३३६
फोर्ड १२,९६१ शँपेन-अर्बाना (इलिनॉय) महानगर
फ्रँकलिन ३८,४६९
फुलट्न ३४,३४० कँटन (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
गॅलाटिन ४,८२८
ग्रीन १२,९६९
ग्रंडी ५१,०५४ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
हॅमिल्टन ८,११६
हॅन्कॉक १७,७०८ फोर्ट मॅडिसन-केओकुक नगरक्षेत्र
हार्डिन ३,८२१
हेंडरसन ६,६४६ बर्लिंग्टन (आयोवा-इलिनॉय) नगरक्षेत्र
हेन्री ४८,९१३ डॅव्हेनपोर्ट-मोलाइन-रॉक आयलंड महानगर
इरॉक्वॉ २७,११४
जॅक्सन ५६,७५० कार्बनडेल-मॅरियन (इलिनॉय) महानगर
जॅस्पर ९,६१०
जेफरसन ३७,६८४ माउंट व्हरनॉन (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
जर्सी २१,७७३ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
जो डेव्हीस २१,२३५
जॉन्सन १२,४१७
केन ५३२,४०३ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
कॅन्काकी १०९,८६२ कॅन्काकी (इलिनॉय) महानगर
केन्डॉल १२८,९९० शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
नॉक्स ४९,६९९ गेल्सबर्ग (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
लेक ६९६,५३५ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
लसॉल १०८,६६९ ऑटावा (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
लॉरेन्स १५,६७८
ली ३४,०९६ डिक्सन (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
लिविंग्स्टन ३५,६४८ पाँटियाक (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
लोगन २८,६१८ लिंकन (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
मॅकडोनो २९,६८२ मेकोम्ब (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
मॅकहेन्री ३०७,७७४ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
मॅकलीन १७१,५१७ ब्लूमिंग्टन (इलिनॉय) महानगर
मेकन १०४,००९ डिकॅटर (इलिनॉय) महानगर
मॅकूपिन ४४,९२६ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
मॅडिसन २६२,९६६ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
मॅरियन ३७,२०५ सेंट्रालिया (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
मार्शल ११,४३८ पियोरिया (इलिनॉय) महानगर
मेसन १३,३५९
मॅसॅक १३,७७२ पाडुकाह (केंटकी-इलिनॉय) नगरक्षेत्र
मेनार्ड १२,१९६ स्प्रिंगफील्ड (इलिनॉय) महानगर
मर्सर १५,४३७ डॅव्हेनपोर्ट-मोलाइन-रॉक आयलंड महानगर
मन्रो ३४,६३७ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
माँटगोमरी २८,४१४
मॉर्गन ३३,६५८ जॅक्सनव्हिल (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
मूल्ट्री १४,५०१
ओगल ५०,६४३ रोशेल (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
पियोरिया १७९,१७९ पियोरिया (इलिनॉय) महानगर
पेरी २०,९१६
पियॅट १६,३४४ शँपेन-अर्बाना (इलिनॉय) महानगर
पाइक १५,५६१
पोप ४,१७७
पुलास्की ५,३३५
पटनम ५,७३९ ऑटावा (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
रँडोल्फ ३१,७८२
रिचलँड १५,५१३
रॉक आयलंड १४१,८७९ डॅव्हेनपोर्ट-मोलाइन-रॉक आयलंड महानगर
सेंट क्लेर २५९,६८६ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
सेलीन २३,४९१
सँगेमॉन १९४,६७२ स्प्रिंगफील्ड (इलिनॉय) महानगर
शायलर ६,७६८
स्कॉट ४,९५१ जॅक्सनव्हिल (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
शेल्बी २१,६३४
स्टार्क ५,३४२ पियोरिया (इलिनॉय) महानगर
स्टीवन्सन ४४,४९८ फ्रीपोर्ट (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
टेझवेल १३१,८०३ पियोरिया (इलिनॉय) महानगर
युनियन १६,६५३
व्हर्मिलियन ७५,७५८ डॅनव्हिल (इलिनॉय) महानगर
वाबाश ११,५२०
वॉरेन १६,८४४
वॉशिंग्टन १३,८८७
वेन १६,२१५
व्हाइट १३,५३७
व्हाइटसाइड ५५,१७५ स्टर्लिंग (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
विल ६९०,७४३ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
विल्यमसन ६६,५९७ कार्बनडेल-मॅरियन (इलिनॉय) महानगर
विनेबेगो २८२,५७२ रॉकफोर्ड (इलिनॉय) महानगर
वूडफोर्ड ३८,४५९ पियोरिया (इलिनॉय) महानगर
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.


इंडियानासंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  इंडियाना ॲडम्स ३५,७७७ डिकॅटर (इंडियाना) नगरक्षेत्र
ॲलन ३७९,२९९ फोर्ट वेन (इंडियाना) महानगर
बार्थोलोम्यू ८३,७७९ कोलंबस (इंडियाना) महानगर
बेंटन ८,७४८ लाफियेट-वेस्ट लाफियेट (इंडियाना) महानगर
ब्लॅकफोर्ड ११,७५८
बून ६७,८४३ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
ब्राउन १५,०९२ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
कॅरॉल २०,२५७ लाफियेट-वेस्ट लाफियेट (इंडियाना) महानगर
कॅस ३७,६८९ लोगन्सपोर्ट (इंडियाना) नगरक्षेत्र
क्लार्क ११८,३०२ लुइव्हिल /जेफरसन काउंटी (केंटकी-इंडियाना) महानगर
क्ले २६,२२५ टेरे हौ (इंडियाना) महानगर
क्लिंटन ३२,३९९ फ्रँकफोर्ट (इंडियाना) नगरक्षेत्र
क्रॉफर्ड १०,५७७
डेव्हीस ३३,३५१ वॉशिंग्टन (इंडियाना) नगरक्षेत्र
डियरबॉर्न ४९,४५८ सिनसिनाटी महानगर
डिकॅटर २६,५५९ ग्रीन्सबर्ग (इंडियाना) नगरक्षेत्र
डिकॅब ४३,४७५ ऑबर्न (इंडियाना) नगरक्षेत्र
डेलावेर ११४,१३५ मन्सी (इंडियाना) महानगर
दुब्वा ४२,७३६ जॅस्पर (इंडियाना) नगरक्षेत्र
एकहार्ट २०६,३४१ एकहार्ट-गोशेन (इंडियाना) महानगर
फॅयेट २३,१०२ कॉनर्सव्हिल (इंडियाना) नगरक्षेत्र
फ्लॉइड ७८,५२२ लुइव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
फाउन्टन १६,३४६
फ्रँकलिन २२,७५८
फुलट्न १९,९७४
गिब्सन ३३,६५९
ग्रँट ६५,७६९ मॅरियन (इंडियाना) नगरक्षेत्र
ग्रीन ३१,९२२
हॅमिल्टन ३३८,०११ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
हॅन्कॉक ७८,१६८ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
हॅरिसन ४०,५१५ लुइव्हिल महानगर (केंटकी-इंडियाना) महानगर
हेंड्रिक्स १७०,३११ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
हेन्री ४७,९७२ न्यू कॅसल (इंडियाना) नगरक्षेत्र
हॉवर्ड ८२,५४४ कोकोमो (इंडियाना) महानगर
हंटिंग्टन ३६,५२० हंटिंग्टन (इंडियाना) नगरक्षेत्र
जॅक्सन ४४,२३१ Seymour (इंडियाना) नगरक्षेत्र
जॅस्पर ३३,५६२ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
जे २०,४३६
जेफरसन ३२,३०८ मॅडिसन (इंडियाना) नगरक्षेत्र
जेनिंग्स २७,७३५ नॉर्थ व्हरनॉन (इंडियाना) नगरक्षेत्र
जॉन्सन १५८,१६७ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
नॉक्स ३६,५९४ व्हिन्सेनेस (इंडियाना) नगरक्षेत्र
कॉसिउस्को ७९,४५६ वॉर्सॉ (इंडियाना) नगरक्षेत्र
लाग्रांज ३९,६१४
लेक ४८५,४९३ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
लापोर्ट १०९,८८८ मिशिगन सिटी-ला पोर्ट महानगर
लॉरेन्स ४५,३७० बेडफर्ड (इंडियाना) नगरक्षेत्र
मॅडिसन १२९,५६९ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
मॅरियन ९६४,५८२ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
मार्शल ४६,२५८ प्लिमथ (इंडियाना) नगरक्षेत्र
मार्टिन १०,२५५
मायामी ३५,५१६ पेरू (इंडियाना) नगरक्षेत्र
मन्रो १४८,४३१ ब्लूमिंग्टन (इंडियाना) महानगर
माँटगोमरी ३८,३३८ क्रॉफर्ड्सव्हिल (इंडियाना) नगरक्षेत्र
मॉर्गन ७०,४८९ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
न्यूटन १३,९८४ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
नोबल ४७,७४४ केन्डॉलव्हिल (इंडियाना) नगरक्षेत्र
ओहायो ५,८७५ सिनसिनाटी महानगर
ऑरेंज १९,६४६
ओवेन २०,७९९ ब्लूमिंग्टन (इंडियाना) महानगर
पार्क १६,९३७
पेरी १९,१६९
पाइक १२,३८९ जॅस्पर (इंडियाना) नगरक्षेत्र
पोर्टर १७०,३८९ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
पोझी २५,४२७ एव्हान्सव्हिल (इंडियाना-केंटकी) महानगर
पुलास्की १२,३५३
पटनम ३७,५७६ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
रँडोल्फ २४,६६५
रिप्ली २८,३२४
रश १६,५८१
सेंट जोसेफ २७१,८२६ साउथ बेंड-मिशॉका महानगर
स्कॉट २३,८७३ लुइव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
शेल्बी ४४,७२९ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
स्पेन्सर २०,२७७
स्टार्क २२,९९५
स्टूबेन ३४,५९४ अँगोला (इंडियाना) नगरक्षेत्र
सलिव्हन २०,६६९ टेरे हौ (इंडियाना) महानगर
स्वित्झर्लंड १०,७५१
टिप्पेकनू १९५,७३२ लाफियेट-वेस्ट लाफियेट (इंडियाना) महानगर
टिप्टन १५,१४८
युनियन ७,०५४ सिनसिनाटी महानगर
व्हँडरबर्ग १८१,४५१ एव्हान्सव्हिल (इंडियाना-केंटकी) महानगर
व्हर्मिलियन १५,४९८ टेरे हौ (इंडियाना) महानगर
व्हिगो १०७,०३८ टेरे हौ (इंडियाना) महानगर
वाबाश ३०,९९६ वाबाश (इंडियाना) नगरक्षेत्र
वॉरेन ८,२६५
वॉरिक ६२,९९८ एव्हान्सव्हिल (इंडियाना-केंटकी) महानगर
वॉशिंग्टन २८,०३६ लुइव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
वेन ६५,८८४ रिचमंड (इंडियाना) नगरक्षेत्र
वेल्स २८,२९६ फोर्ट वेन (इंडियाना) महानगर
व्हाइट २४,१०२
व्हिटली ३३,९६४ फोर्ट वेन (इंडियाना) महानगर

आयोवासंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  आयोवा अडेर ७,१५२
ॲडम्स ३,६०२
ॲलामेकी १३,६८७
ॲप्पानूझ १२,४२६
ऑडुबॉन ५,४९६
बेंटन २५,६४५ सीडर रॅपिड्स (आयोवा) महानगर
ब्लॅक हॉक १३१,२२८ वॉटर्लू-सीडर फॉल्स महानगर
बून २६,२३४ बून (आयोवा) नगरक्षेत्र
ब्रेमर २५,०६२ वॉटर्लू-सीडर फॉल्स महानगर
बुकॅनन २१,१७५
बॉयना व्हिस्टा १९,६२० स्टॉर्म लेक (आयोवा) नगरक्षेत्र
बटलर १४,४३९
कॅलहून ९,६६८
कॅरॉल २०,१६५
कॅस १२,८३६
सीडर १८,६२७
सेरो गोर्डो ४२,४५० मेसन सिटी (आयोवा) नगरक्षेत्र
चेरोकी ११,२३५
चिकासॉ ११,९३३
क्लार्क ९,३९५
क्ले १६,०१६ स्पेन्सर (आयोवा) नगरक्षेत्र
क्लेटन १७,५४९
क्लिंटन ४६,४२९ क्लिंटन (आयोवा) नगरक्षेत्र
क्रॉफर्ड १६,८२०
डॅलस ९३,४५३ दे मॉइन-वेस्ट दे मॉइन (आयोवा) महानगर
डेव्हिस ९,००० ऑटम्वा (आयोवा) नगरक्षेत्र
डिकॅटर ७,८७०
डेलावेर १७,०११
दे मॉइन ३८,९६७ बर्लिंग्टन (आयोवा-इलिनॉय) नगरक्षेत्र
डिकिन्सन १७,२५८ स्पिरिट लेक (आयोवा) नगरक्षेत्र
डुबुक ९७,३११ डुबुक (आयोवा) महानगर
एमेट ९,२०८
फॅयेट १९,६५०
फ्लॉइड १५,६४२
फ्रँकलिन १०,०७०
फ्रीमाँट ६,९६०
ग्रीन ८,८८८
ग्रंडी १२,२३२ वॉटर्लू-सीडर फॉल्स महानगर
गथ्री १०,६८९ दे मॉइन-वेस्ट दे मॉइन (आयोवा) महानगर
हॅमिल्टन १४,७७३
हॅन्कॉक १०,६३०
हार्डिन १६,८४६
हॅरिसन १४,०४९ ओमाहा-काउन्सिल ब्लफ्स (नेब्रास्का-आयोवा) महानगर
हेन्री १९,९५४
हॉवर्ड ९,१५८
हंबोल्ट ९,५५८
आयडा ६,८६०
आयोवा १६,१८४
जॅक्सन १९,४३९
जॅस्पर ३७,१८५ न्यूटन (आयोवा) नगरक्षेत्र
जेफरसन १८,२९५ फेरफील्ड (आयोवा) नगरक्षेत्र
जॉन्सन १५१,१४० आयोवा सिटी (आयोवा) महानगर
जोन्स २०,६८१ सीडर रॅपिड्स (आयोवा) महानगर
केओकुक १०,२४६
कॉसुथ १४,८१३
ली ३३,६५७ फोर्ट मॅडिसन-केओकुक नगरक्षेत्र
लिन २२६,७०६ सीडर रॅपिड्स (आयोवा) महानगर
लुईझा ११,०३५
लुकस ८,६००
लायन ११,७५५
मॅडिसन १६,३३८ दे मॉइन-वेस्ट दे मॉइन (आयोवा) महानगर
महास्का २२,०९५ ओस्कालूसा (आयोवा) नगरक्षेत्र
मॅरियन ३३,२५३
मार्शल ३९,३६९ मार्शलटाउन (आयोवा) नगरक्षेत्र
मिल्स १५,१०९ ओमाहा-काउन्सिल ब्लफ्स (नेब्रास्का-आयोवा) महानगर
मिचेल १०,५८६
मोनोना ८,६१५
मन्रो ७,७०७
माँटगोमरी ९,९१७
मस्कॅटिन ४२,६६४ मस्कॅटिन (आयोवा) नगरक्षेत्र
ओ'ब्रायन १३,७५३
ओसिओला ५,९५८
पेज १५,१०७
पॅलो आल्टो ८,८८६
प्लिमथ २५,१७७ सू सिटी (आयोवा-नेब्रास्का-साउथ डकोटा) महानगर
पोकाहॉन्टास ६,६१९
पोक ४९०,१६१ दे मॉइन-वेस्ट दे मॉइन (आयोवा) महानगर
पॉटावाटामी ९३,२०६ ओमाहा-काउन्सिल ब्लफ्स (नेब्रास्का-आयोवा) महानगर
पॉवेशीक १८,५०४
रिंगोल्ड ४,८९४
सॅक ९,७२१
स्कॉट १७२,९४३ डॅव्हेनपोर्ट-मोलाइन-रॉक आयलंड महानगर
शेल्बी ११,४५४
सू ३४,८५५
स्टोरी ९७,११७ एम्स (आयोवा) महानगर
टॅमा १६,८५४
टेलर ६,१२१
युनियन १२,२४१
व्हॅन ब्युरेन ७,०४४
वापेलो ३४,९६९ ऑटम्वा (आयोवा) नगरक्षेत्र
वॉरेन ५१,४६६ दे मॉइन-वेस्ट दे मॉइन (आयोवा) महानगर
वॉशिंग्टन २१,९६५ आयोवा सिटी (आयोवा) महानगर
वेन ६,४४१
वेब्स्टर ३५,९०४ फोर्ट डॉज (आयोवा) नगरक्षेत्र
विनेबेगो १०,३५४
विनेशीक १९,९९१
वूडबरी १०३,१०७ सू सिटी (आयोवा-नेब्रास्का-साउथ डकोटा) महानगर
वर्थ ७,३८१ मेसन सिटी (आयोवा) नगरक्षेत्र
राइट १२,५६२

कॅन्सससंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  कॅन्सस ॲलन १२,३६९
अँडरसन ७,८५८
ॲचिसन १६,०७३ ॲचिसन (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
बार्बर ४,४२७
बार्टन २५,७७९ ग्रेट बेंड (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
बर्बन १४,५३४
ब्राउन ९,५६४
बटलर ६६,९११ विचिटा (कॅन्सस) महानगर
चेझ २,६४८
चॉटाका ३,२५०
चेरोकी १९,९३९
शायान २,६५७
क्लार्क १,९९४
क्ले ८,००२
क्लाउड ८,७८६
कॉफी ८,१७९
कोमांचे १,७००
काउली ३४,९०८ आर्कान्सा सिटी-विनफील्ड नगरक्षेत्र
क्रॉफर्ड ३८,८१८ पिट्ट्सबर्ग (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
डिकॅटर २,८२७
डिकिन्सन १८,४६६
डॉनिफॅन ७,६०० सेंट जोसेफ (मिसूरी-कॅन्सस) महानगर
डग्लस १२२,२५९ लॉरेन्स (कॅन्सस) महानगर
एडवर्ड्स २,७९८
एल्क २,५३०
एलिस २८,५५३ हेझ (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
एल्सवर्थ ६,१०२
फिनी ३६,४६७ गार्डन सिटी (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
फोर्ड ३३,६१९ डॉज सिटी (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
फ्रँकलिन २५,५४४ ऑटावा (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
गियरी ३१,६७० जंक्शन सिटी (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
गोव्ह २,६३६
ग्रॅहॅम २,४८२
ग्रँट ७,१५०
ग्रे ५,९८८
ग्रीली १,२३२
ग्रीनवूड ५,९८२
हॅमिल्टन २,५३९
हार्पर ५,४३६
हार्वे ३४,४२९ विचिटा (कॅन्सस) महानगर
हॅस्केल ३,९६८
हॉजमन १,७९४
जॅक्सन १३,१७१ टोपेका (कॅन्सस) महानगर
जेफरसन १९,०४३ टोपेका (कॅन्सस) महानगर
ज्युअल २,८७९
जॉन्सन ६०२,४०१ कॅन्सस सिटी (मिसूरी-कॅन्सस) महानगर
कार्नी ३,८३८ गार्डन सिटी (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
किंगमन ७,१५२ विचिटा (कॅन्सस) महानगर
कायोवा २,४७५
लाबेट १९,६१८ पार्सन्स (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
लेन १,५३५
लीवेनवर्थ ८१,७५८ कॅन्सस सिटी (मिसूरी-कॅन्सस) महानगर
लिंकन २,९६२
लिन ९,७०३ कॅन्सस सिटी (मिसूरी-कॅन्सस) महानगर
लोगन २,७९४
लायन ३३,१९५ एम्पोरिया (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
मॅकफर्सन २८,५४२ मॅकफर्सन (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
मॅरियन ११,८८४
मार्शल ९,७०७
मीड ४,०३३
मायामी ३४,२३७ कॅन्सस सिटी (मिसूरी-कॅन्सस) महानगर
मिचेल ५,९७९
माँटगोमरी ३१,८२९ कॉफीव्हिल (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
मॉरिस ५,६२०
मॉर्टन २,५८७
नेमाहा १०,२३१
नियोशो १६,००७
नेस २,७५०
नॉर्टन ५,३६१
ओसेज १५,९४९ टोपेका (कॅन्सस) महानगर
ऑस्बोर्न ३,४२१
ऑटावा ५,७०४ सलीना (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
पॉनी ६,४१४
फिलिप्स ५,२३४
पॉटॉटोमी २४,३८३ मॅनहॅटन (कॅन्सस) महानगर
प्रॅट ९,१६४
रॉलिन्स २,५३०
रीनो ६१,९९८ हचिन्सन (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
रिपब्लिक ४,६३६
राइस ९,५३७
रायली ७४,२३२ मॅनहॅटन (कॅन्सस) महानगर
रूक्स ४,९२०
रश ३,०३६
रसेल ६,८५६
सेलीन ५४,२२४ सलीना (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
स्कॉट ४,८२३
सेजविक ५१६,०४२ विचिटा (कॅन्सस) महानगर
सुअर्ड २१,४२८ लिबरल (कॅन्सस) नगरक्षेत्र
शॉनी १७६,८७५ टोपेका (कॅन्सस) महानगर
शेरिडन २,५२१
शेर्मन ५,९१७
स्मिथ ३,५८३
स्टॅफर्ड ४,१५६
स्टँटन २,००६
स्टीवन्स ५,४८५
सम्नर २२,८३६ विचिटा (कॅन्सस) महानगर
थॉमस ७,७७७
ट्रेगो २,८०३
वाबॉन्सी ६,९३१ टोपेका (कॅन्सस) महानगर
वॉलेस १,५१८
वॉशिंग्टन ५,४०६
विचिटा २,११९
विल्सन ८,५२५
वूड्सन ३,१३८
वायान्डोट १६५,४२९ कॅन्सस सिटी (मिसूरी-कॅन्सस) महानगर

केंटकीसंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  केंटकी अडेर १९,२०२
ॲलन २१,३१५ बोलिंग ग्रीन (केंटकी) महानगर
अँडरसन २२,७४७ फ्रँकफोर्ट (केंटकी) नगरक्षेत्र
बॅलार्ड ७,८८८ पाडुकाह (केंटकी-इलिनॉय) नगरक्षेत्र
बॅरन ४४,२४९ ग्लासगो (केंटकी) नगरक्षेत्र
बाथ १२,५०० माउंट स्टर्लिंग (केंटकी) नगरक्षेत्र
बेल २६,०३२ मिडल्सबोरो (केंटकी) नगरक्षेत्र
बून १३३,५८१ सिनसिनाटी महानगर
बर्बन १९,७८८ लेक्झिंग्टन-फॅयेट (केंटकी) महानगर
बॉइड ४६,७१८ हंटिंग्टन-ॲशलँड महानगर
बॉईल ३०,०६० डॅनव्हिल (केंटकी) नगरक्षेत्र
ब्रॅकेन ८,३०३ सिनसिनाटी महानगर
ब्रेथिट १२,६३०
ब्रेकिनरिज २०,४७७
बुलिट ८१,६७६ लुईव्हिल महानगर
बटलर १२,८७९ बोलिंग ग्रीन (केंटकी) महानगर
काल्डवेल १२,७४७
कॅलोवे ३९,००१ मरे (केंटकी) नगरक्षेत्र
कॅम्पबेल ९३,५८४ सिनसिनाटी महानगर
कार्लाइल ४,७६०
कॅरॉल १०,६३१
कार्टर २६,७९७
केसी १६,१५९
क्रिस्चन ७०,४६१ क्लार्क्सव्हिल (टेनेसी-केंटकी) महानगर
क्लार्क ३६,२६३ लेक्झिंग्टन-फॅयेट (केंटकी) महानगर
क्ले १९,९०१
क्लिंटन १०,२१८
क्रिटेन्डेन ८,८०६
कंबरलँड ६,६१४
डेव्हीस १०१,५११ ओवेन्सबोरो (केंटकी) महानगर
एडमन्सन १२,१५० बोलिंग ग्रीन (केंटकी) महानगर
इलियट ७,५१७
एस्टिल १४,१०६
फॅयेट ३२३,१५२ लेक्झिंग्टन-फॅयेट (केंटकी) महानगर
फ्लेमिंग १४,५८१
फ्लॉइड ३५,५८९
फ्रँकलिन ५०,९९१ फ्रँकफोर्ट (केंटकी) नगरक्षेत्र
फुलट्न ५,९६९
गॅलाटिन ८,८६९ सिनसिनाटी महानगर
गॅरार्ड १७,६६६
ग्रँट २५,०६९ सिनसिनाटी महानगर
ग्रेव्ह्स ३७,२६६ मेफील्ड (केंटकी) नगरक्षेत्र
ग्रेसन २६,४२७
ग्रीन १०,९४१
ग्रीनप ३५,०९८ हंटिंग्टन-ॲशलँड महानगर
हॅन्कॉक ८,७२२ ओवेन्सबोरो (केंटकी) महानगर
हार्डिन ११०,९५८ एलिझाबेथटाउन-फोर्ट नॉक्स महानगर
हार्लान २६,०१०
हॅरिसन १८,८८६
हार्ट १९,०३५
हेंडरसन ४५,२१० एव्हन्सव्हिल (इंडियाना-केंटकी) महानगर
हेन्री १६,१२६ लुईव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
हिकमन ४,३८०
हॉपकिन्स ४४,६८६ मॅडिसनव्हिल (केंटकी) नगरक्षेत्र
जॅक्सन १३,३२९
जेफरसन ७६६,७५७ लुइव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
जेसामीन ५४,११५ लेक्झिंग्टन-फॅयेट (केंटकी) महानगर
जॉन्सन २२,१८८
केंटन १६६,९९८ सिनसिनाटी महानगर
नॉट १४,८०६
नॉक्स ३१,१४५ लंडन (केंटकी) नगरक्षेत्र
लरू १४,३९८ एलिझाबेथटाउन-फोर्ट नॉक्स (केंटकी) महानगर
लॉरेल ६०,८१३ लंडन (केंटकी) नगरक्षेत्र
लॉरेन्स १५,३१७
ली ७,४०३
लेस्ली ९,८७७
लेचर २१,५५३
लुइस १३,२७५
लिंकन २४,५४९ डॅनव्हिल (केंटकी) नगरक्षेत्र
लिविंग्स्टन ९,१९४ पाडुकाह (केंटकी-इलिनॉय) नगरक्षेत्र
लोगन २७,१०२
लायन ८,२१०
मॅकक्रॅकेन ६५,४१८ पाडुकाह (केंटकी-इलिनॉय) नगरक्षेत्र
मॅकक्रियरी १७,२३१
मॅकलीन ९,२०७ ओवेन्सबोरो (केंटकी) महानगर
मॅडिसन ९२,९८७ रिचमंड-बेरिआ (केंटकी) नगरक्षेत्र
मॅगोफिन १२,१६१
मॅरियन १९,२७३
मार्शल ३१,१००
मार्टिन ११,१९५
मेसन १७,०७० Maysव्हिल (केंटकी) नगरक्षेत्र
मीड २८,५७२ एलिझाबेथटाउन-फोर्ट नॉक्स (केंटकी) महानगर
मेनिफी ६,४८९ माउंट स्टर्लिंग (केंटकी) नगरक्षेत्र
मर्सर २१,९३३
मेटकाफ १०,०७१ ग्लासगो (केंटकी) नगरक्षेत्र
मन्रो १०,६५०
माँटगोमरी २८,१५७ माउंट स्टर्लिंग (केंटकी) नगरक्षेत्र
मॉर्गन १३,३०९
मुलेनबर्ग ३०,६२२
नेल्सन ४६,२३३ बार्ड्सटाउन (केंटकी) नगरक्षेत्र
निकोलस ७,२६९
ओहायो २३,९९४
ओल्डहॅम ६६,७९९ लुइव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
ओवेन १०,९०१
औस्ली ४,४१५
पेंडलटन १४,५९० सिनसिनाटी महानगर
पेरी २५,७५८
पाइक ५७,८७६
पॉवेल १२,३५९
पुलास्की ६४,९७९ सॉमरसेट (केंटकी) नगरक्षेत्र
रॉबर्टसन २,१०८
रॉककॅसल १६,६९५ रिचमंड-बेरिआ (केंटकी) नगरक्षेत्र
रोवन २४,४६०
रसेल १७,९२३
स्कॉट ५७,००४ लेक्झिंग्टन-फॅयेट (केंटकी) महानगर
शेल्बी ४९,०२४ लुइव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
सिम्पसन १८,५७२
स्पेन्सर १९,३५१ लुइव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
टेलर २५,७६९ कॅम्पबेलsव्हिल (केंटकी) नगरक्षेत्र
टॉड १२,२९४
ट्रिग १४,६५१ क्लार्क्सव्हिल (टेनेसी-केंटकी) महानगर
ट्रिम्बल ८,४७१ लुइव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
युनियन १४,३८१
वॉरेन १३२,८९६ बोलिंग ग्रीन (केंटकी) महानगर
वॉशिंग्टन १२,०९५
वेन २०,३३३
वेब्स्टर १२,९४२
व्हिटली ३६,२६४ लंडन (केंटकी) नगरक्षेत्र
वुल्फ ७,१५७
वूडफोर्ड २६,७३४ लेक्झिंग्टन-फॅयेट (केंटकी) महानगर

लुईझियानासंपादन करा

राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केन्द्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
  लुईझियाना एकेडियापॅरिश ६२,०४५ लाफियेट (लुईझियाना) महानगर
ॲलन पॅरिश २५,६२७
असेन्शनपॅरिश