बिस्मार्क, नॉर्थ डकोटा

अमेरिका देशातील नॉर्थ डकोटा राज्याचे राजधानीचे शहर

बिस्मार्क हे अमेरिका देशातील नॉर्थ डकोटा राज्याचे राजधानीचे शहर आहे. २०१६च्या अंदाजानुसार शहराची लोकसंख्या ७२,४१७ तर महानगराची लोकसंख्या १,३१,६३५ होती.

2009-0521-ND-StateCapitol.jpg