पर्किन्स काउंटी, नेब्रास्का

पर्किन्स काउंटी, नेब्रास्का ही अमेरिकेच्या नेब्रास्का राज्यातील नेब्रास्कामधील काउंट्या९३ पैकी एक काउंटी आहे. याचे प्रशासकीय केन्द्र येथे आहे.

२०२० च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या इतकी होती.

संदर्भ आणि नोंदी संपादन