डोव्हर, डेलावेर

अमेरिका देशातील डेलावेर राज्याचे राजधानीचे शहर

डोव्हर हे अमेरिका देशातील डेलावेर राज्याचे राजधानीचे शहर आहे.

Dover Delaware.jpg

केंट काउंटीचे प्रशासकीय केन्द्र असलेल्या या शहराची लोकसंख्या २०१० च्या जनगणनेनुसार ३६,०४७ होती.