केंट काउंटी ही अमेरिकेच्या डेलावेर राज्यातील ३ पैकी एक काउंटी आहे. याचे प्रशासकीय केन्द्र येथे आहे.

२०२० च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या इतकी होती.

हे सुद्धा पहा संपादन

संदर्भ आणि नोंदी संपादन