मिडलटाउन हे अमेरिकेतील कनेटिकट राज्यातील एक शहर आहे. हे शहर मिडलसेक्स काउंटीमध्ये वसले आहे. इ.स. २०१० च्या जनगणनेनुसार या शहराची लोकसंख्या सुमारे ४७,४८१ आहे.

मिडलसेक्स काउंटीमधील मिडलटाउनचे स्थान