प्लिमथ काउंटी, मॅसेच्युसेट्स

प्लिमथ काउंटी, मॅसेच्युसेट्स ही अमेरिकेच्या मॅसेच्युसेट्स राज्यातील १४ पैकी एक काउंटी आहे. याचे प्रशासकीय केन्द्र येथे आहे.

२०२० च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या इतकी होती.

संदर्भ आणि नोंदी संपादन