वेको अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातील शहर आहे. ब्राझोस नदीच्या काठी असलेल्या या शहराची लोकसंख्या २०१० च्या जनगणनेनुसार १,२४,८०५ तर आसपासची उपनगरे धरून २,३४,९०६ होती.

WacoCity.jpg
McLennan County Waco.svg

हे शहर मॅकलेनन काउंटीचे प्रशासकीय केंद्र आहे.