ब्रॉवर्ड काउंटी, फ्लोरिडा

ब्रॉवर्ड काउंटी, फ्लोरिडा ही अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यातील ६७ पैकी एक काउंटी आहे. याचे प्रशासकीय केन्द्र येथे आहे.

२०२० च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या इतकी होती.

हे सुद्धा पहा संपादन

संदर्भ आणि नोंदी संपादन