हेलेना, मोंटाना

अमेरिका देशातील मोंटाना राज्याचे राजधानीचे शहर

हेलेना हे अमेरिका देशातील मोंटाना राज्याचे राजधानीचे शहर आहे. २०१०च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या २८,१९० होती.

मोंटानाच्या विधानसभेची इमारत