हेलेना, मोंटाना

अमेरिका देशातील मोंटाना राज्याचे राजधानीचे शहर
मोंटानाच्या विधानसभेची इमारत

हेलेना हे अमेरिका देशातील मोंटाना राज्याचे राजधानीचे शहर आहे. २०१०च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या २८,१९० होती.