सेलम, ओरेगन

अमेरिका देशातील ओरेगन राज्याचे राजधानीचे शहर

सेलम हे अमेरिका देशातील ओरेगन राज्याचे राजधानीचे शहर आहे. मॅरियन काउंटीचे प्रशासकीय केन्द्र असलेले हे शहर विलामेट नदीच्या काठी वसलेले आहे.