ऑगस्टा, मेन

अमेरिका देशातील मेन राज्याचे राजधानीचे शहर.

ऑगस्टा हे अमेरिका देशातील मेन राज्याचे राजधानीचे शहर आहे. २०१०च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १९,१३६ होती.

Augusta, Maine 2.jpg