ऑलिंपिया, वॉशिंग्टन

अमेरिका देशातील वॉशिंग्टन राज्याचे राजधानीचे शहर.

ऑलिंपिया हे अमेरिका देशातील वॉशिंग्टन राज्याचे राजधानीचे शहर आहे. थर्स्टन काउंटीचे प्रशासकीय केंद्र असलेल्या या शहराची लोकसंख्या २०१०च्या जनगणनेनुार ४६,४७८ होती.

Olympia Collage.jpg