वॉशू काउंटी, नेव्हाडा


वॉशू काउंटी, नेव्हाडा ही अमेरिकेच्या नेव्हाडा राज्यातील नेव्हाडामधील काउंट्या१६ पैकी एक काउंटी आहे. याचे प्रशासकीय केन्द्र येथे आहे.

२०२० च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या इतकी होती.

वॉशू काउंटी, नेव्हाडा काउंटीची रचना रोजी झाली. या काउंटीला चे नाव दिलेले आहे.

हे सुद्धा पहा संपादन

संदर्भ आणि नोंदी संपादन