मॅकक्रॅकेन काउंटी, केंटकी

मॅकक्रॅकेन काउंटी, केंटकी ही अमेरिकेच्या केंटकी राज्यातील १२० पैकी एक काउंटी आहे. याचे प्रशासकीय केन्द्र येथे आहे.

२०२० च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या इतकी होती.

संदर्भ आणि नोंदी संपादन