ॲलिघेनी काउंटी, मेरीलँड

ॲलिघेनी काउंटी, मेरीलँड ही अमेरिकेच्या मेरीलँड राज्यातील १६ पैकी एक काउंटी आहे. याचे प्रशासकीय केन्द्र येथे आहे.

२०२० च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या इतकी होती.

हे सुद्धा पहा संपादन

संदर्भ आणि नोंदी संपादन